We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Gníomhaíochtaí Éisteachta
Gníomhaíochtaí Éisteachta

Gníomhaíochtaí Éisteachta

Preview Book

Features:

 • Ranganna 1 agus 2 scoileanna Ián-Ghaeilge agus Gaeltachta Ranganna 4 ar aghaidh i scoileanna T2
 • ceann de cheithre shnáthc an churaclaim Ghaeilge is ea scil na hÉisteachta
 • leanann an páiste treoracha an mhúinteora trí éisteacht go cúramach
 • tá scil na cainte comhtháite le scil na héisteachta
 • billeoga inchóipeála don mhúinteoir sa leabhar
 • billeog mheasúinaithe donpháiste ag deireadh an leabhair
 • forbraíonn an áis seo scileanna éisteachta an pháiste trí ghrádú na ngníomhaíochtaí
 • baineann an páiste taitneamh as an ngníomhaíocht agus foghlaimionn sé/sí trí ghníomhú.

  One resource I used every morning this week was ‘Gníomhaíochtaí Éisteachta’. It’s a brilliant little resource, I am so pleased I stumbled across it. I generally use it after the gaeilge néamhfhoirmiuil in the mornings. The book is based on the éisteacht strand of the curriculum. Each child gets a picture from the book, e.g. a lion. I usually photocopy these before school. There is a page with the treoracha for the teacher, for example, ‘Cuir dath dearg ar shúile an leoin’. Then there is the ‘dúshlán breise’, e.g. ‘Meas tú cad a d’ith an leon dá dhinnéar? Tarraing pictiúr de ar an talamh in aice an leoin’. There is huge scope for differentiation. The first instructions, colour the lion yellow etc, should be accessible for nearly all children. The extra activities then make it a little more difficult, and the children really need to listen to catch it! I usually offer a star to whoever listens most carefully.There’s a spooky skeleton lesson for Halloween, and snowmen for Christmas. There’s also a long list of relevant vocabulary at the end of the book , which would be excellent for the senior classes.

  Múinteoir Valerie

Write a review