We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Gaeilge Le Chéile: Rang 6
Gaeilge Le Chéile: Rang 6

Gaeilge Le Chéile: Rang 6

Preview Book

Sraith ceithre leabhar oibre Gaeilge ó Rang 3 - Rang 6 lán le gníomhaíochtaí spreagúla! Aonad oibre le haghaidh gach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlán.

Leabhair oibre litriú agus ar ghramadach bunaithe ar an gcleachtadh cliste:

 • Breathnaigh
 • Abair
 • Déan Cóip
 • Clúdaigh
 • Scríobh is Scrúdaigh.

Gníomhaíochtaí spraíúla dírithe ar aoiseanna cuí.

 • Leabhair oibre cuimsitheacha le ceachtanna ar litriú, ar ghramadach, ar obair bhéil agus ar léitheoireacht agus scríobhneoireacht.
 • Oiriúnach d'obair scoile agus d'obair bhaile.
 • Aonad oibre do ghach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlán.
 • Nótaí múinteoireachta a thugann comhairle ar chonas na leabhar a úsáid.
 • Réimse leathan gníomhaíochtaí a chothaíonn ábaltacht neamhspleachais an pháiste.
 • Déantar athrá ar na pointí gramadaí le foghlaim na bpáistí a dhaigniú.
 • Spreagtar measúnú indibhidiúil! Is féidir leis na páistí a dtaifead reatha seachtainiúil féin a choimeád ag cúl gach leabhair.

Download: Gaeilge Le Chéile Teacher Guide - Rang 6

No reviews have been added for this product yet.

Write a review