We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Siúl Siar: Book 3
Siúl Siar: Book 3

Siúl Siar: Book 3

Preview Book

Níos mó eolais faoi Siúl Siar féach ar leathanach a ceathair'. "Sraith Leabhar staire is ea 'Siúl Siar'. Tá ceithre leabhar sa tsraith a chlúdaíonn an cúrsa iomlán staire ó rang a trí rang a sé. Leagan amach simplí taitneamhach atá sna leabhair, le pictiúir bhreátha agus gníomhaíochtaí spéisiúla chun na páistí a mhealladh siar chuig an saol atá imithe rompu.

Clúdaíonn an tsraith an-chuid ábhar, ó bhfinnscéalta na hEorpa agus Muintir an tSeansaoil;

  • na Gréigigh;
  • na hEigiptigh;
  • na Románaigh; agus
  • na Ceiltigh; go dtí stair na hÉireann ón gClochaois ar aghaidh.

Déantar staidéar chomh maith ar Réabhlóidí móra an domhan agus na tíre seo.

No reviews have been added for this product yet.

Write a review